Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı I
“Türk Sineması”

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema - Televizyon Bölümü ve British Council’in de desteğiyle 18-19-20 Haziranda düzenlenen konferansta hep hazzını aldığımız ama neden olduğunu açıklamaktan çekindiğimiz sinemamız çok geniş bir seyirci kitlesini yıllarca tutkunu etti. 90larda ise bu geniş kitlelere hitap eden filmler dışında bağımsız marjinal örnekler de eski seyirci profiline benzemeyen yeni bir kitle yarattı. Konferans da işte bu iki film konusu arasında gidip gelmiştir.

Murat Belge tarihsel ve edebi noktasıyla Türk filmlerini açıklamakla konferansa çıkış noktasını verdi. Nevana Dokovic’in Balkanlar John Hill’in ise küreselleşme döneminde ulusal sinemaların Hollywoodda nasıl yaşayacaklarını önerdiği iki yabancı bildiri de bu konferansa katkıda bulundu.

Diğer konular Yeşilçam’da Hollywood etkileri, kadın temsili, sinemasal imgeler ve 60lar sineması olmuştu.

Konferans Asistanı
Melis Behlil