Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı VIII
"Sinema ve Politika"

Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı VIII. "Sinema ve Politika" başlığıyla 16-18 Mayıs 2007 tarihlerinde British Council Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğinde Cibali Salonu'nda Türkçe ve İngilizce iki dilde gerçekleştirildi.  

Konferansta Türk sinema tarihinde politik filmlerin yeri ile sinema ve kültür politikaları tartışıldı. Konferansın teması, açıkça politik olan metinler ve söylemler kadar, ilk bakışta politik görünmeyen çalışmaları da kapsamaktaydı. Politik filmler, kurumlar ve sanatçılar; sansür; Türkiye'de ve uluslararası alanda siyaset ve sinema üzerine yapılmış olan tartışmaların tarihi; dünya politikasında yaşanan yeni gelişmeler ışığında sinema hakkında değişen entelektüel ve kültürel söylemler; film yapımının, sunumunun ve algılanışının ulusal / uluslararası endüstriler ve bireysel çalışmalar çerçevesindeki politik anlamları yer aldı. 

“Sinema ve Politika” konferansının ana konuşmalarını Prof. Ella Shohat (New York University) ve Prof. Dina Iordanova (St. Andrews University) gerçekleştirdiler. Konferans Türkçe olarak Bağlam Yayıncılık ve İngilizce olarak Cambridge Scholars Publishers tarafından yayınlandı.

Danışma Kurulu
Tevfik Başer (Kadir Has Üniversitesi)
Deniz Bayrakdar Sevgen (Kadir Has Üniversitesi)
Nevena Dakovic (Univerzitet u Beogradu)
John Hill (Royal Holloway, University of London)
Dina Iordanova (University of St. Andrews)
Cemal Kafadar (Harvard University)
Fatih Özgüven (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Çetin Sarıkartal (Kadir Has Üniversitesi)
Giovanni Scognamillo (Bahçeşehir Üniversitesi)
Hülya Uçansu (Uluslararası İstanbul Film Festivali eski yöneticisi)
 
Program Kurulu
Tül Akbal Süalp (Sinema yazarı, Akademisyen)
Deniz Bayrakdar Sevgen (Kadir Has Üniversitesi)
Esra Biryıldız (Marmara Üniversitesi)
Levent Soysal (Kadir Has Üniversitesi)
 
Düzenleme Komitesi
Murat Akser (Kadir Has Üniversitesi)
Melis Behlil (Kadir Has Üniversitesi)
Louise Spence (Kadir Has Üniversitesi)

Konferans Asistanı
Zeynep Altundağ (Kadir Has Üniversitesi)